Professionals voor de TSO op uw school nodig?

De tussenschoolse opvang kent een lange traditie in Nederland. Al jaren blijven kinderen tussen de middag over op scholen, zodat zij en hun leerkracht kunnen genieten van een pauze. De schooldag wordt zo opgedeeld in twee delen, waardoor iedereen in de klas ook in de middag voldoende energie en concentratie heeft om de lesstof over te brengen of op te nemen. De tussenschoolse opvang wordt ook wel TSO genoemd. Hiervoor worden vaak vrijwilligers ingezet, maar hier kunnen ook professionals voor worden aangetrokken. Heeft u professionele medewerkers nodig die uw TSO komen verzorgen? Dan kunt u terecht bij Kinderstralen Lunchen op School. Met een ruime pool aan pedagogisch geschoolde medewerkers is de TSO goed te organiseren. Zo beschikt u altijd over gekwalificeerd personeel dat de opvang in goede banen kan leiden. Er zijn meerdere redenen waarom scholen ervoor kunnen kiezen de TSO uit te besteden. Wellicht zijn er niet voldoende krachten beschikbaar of is de kwaliteit van de TSO op dit moment te laag. Dan kan een school Kinderstralen Lunchen op School inschakelen voor ondersteuning, of het volledig verzorgen van de overblijfuren. Uiteraard is het overblijven niet verplicht. Kinderen en hun ouders kunnen er ook voor kiezen tussen de middag thuis te lunchen. Als dit echter niet haalbaar is, is het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn voor kinderen om tussen de middag op school te lunchen.

Waar moet goede TSO aan voldoen?

Net als de school beoogt tijdens de lesuren, moet de TSO een veilige omgeving bieden voor kinderen. De overblijfuren zoals deze door Kinderstralen Lunchen op School worden georganiseerd, beschikken altijd over een eetgedeelte en een speelgedeelte. De kinderen worden aangemoedigd hun lunch op te eten en kunnen er daarna zelf voor kiezen te spelen met hun klasgenoten. De professionals van Kinderstralen Lunchen op School houden hierbij een oogje in het zeil. Kinderstralen Lunchen op School werkt met de volgende zaken om de TSO zo prettig te laten verlopen:

  • richtlijnen voor de lunch
  • het stimuleren van gezond eten
  • kleurkaarten voor het belonen c.q. bestraffen van gedrag
  • pedagogisch geschoolde en ervaren medewerkers

Uiteraard gaat Kinderstralen Lunchen op School met u als school in gesprek over de overblijfuren. Deze worden ingericht volgens uw wensen en die van de ouders en ouderraad. Samen zorgen wij ervoor dat de kinderen een prettige pauze hebben waarna zij veilig en opgeladen de rest van de dag kunnen doorbrengen.

Starten met uitbesteden van overblijfuren

Bent u geïnteresseerd in het uitbesteden van de aansturing van uw overblijfmiddagen? Neem dan contact op met ons via ons e-mailadres of bel ons. Wij maken graag een afspraak met u. Op onze website leest u meer over onze aanpak. Wij vragen elk jaar aan al onze aangesloten scholen en partners wat zij van onze dienstverlening tijdens de TSO vinden. Op basis daarvan voeren wij continu verbeteringen door, zodat onze dienstverlening steeds beter wordt. De resultaten van de enquête van dit jaar vindt u online, alsmede de maatregelen die wij hebben genomen naar aanleiding van deze enquête. Daarnaast vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen die wij binnenkrijgen. Kiezen voor Kinderstralen LunchenopSchool.nl voor uw TSO wordt zo nog eenvoudiger.